מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה של המיקרוביום - 066421

066421 - אנליזה של המיקרוביום
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3   1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית       מקצועות קדם
  134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה     או


הקורס יציג את המושגים והעקרונות הבסיסיים בתחום של חקר אוכלוסיות מיקרוביאליות. הוא יקנה באמצעות התנסות עצמית את הכלים לאנליזה של המיקרוביום האנושי וקהילות מיקרוביאליות נוספות ברמת הרכב האוכלוסייה ותפקודה, ויכלול אסטרטגיות לתכנון המחקר, שיטות דיגום ואיסוף נתונים, הכרת כלים ביואינפורמטים לחקר ולהשוואה של נתונים, אנליזה סטטיסטית, ודרכי הצגה של תוצרי האנליזות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר שיטות מולקולריות וביואינפורמטיות לחקר של אוכלוסיות מיקרוביאליות.
2. לדעת להשתמש בכלים מולקולרים וביואינפורמטים מתקדמים לאנליזה וחקר של אוכלוסיות מיקרוביאליות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 blakwell publishing michael wilson bacteriology of humans: an ecological perspective

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 11:20:11