מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוביולוגיה של פתוגנים - 066418 (Current)

066418 - מיקרוביולוגיה של פתוגנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית       מקצועות קדם
  064509 תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה     או
  064405 מיקרוביולוגיה של מזון   ( או
  064419 מיקרוביולוגיה כללית ו -    
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
) 134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה ו -    
 
  274339 בקטריולוגיה רפואית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פיזיולוגיה של מיקרואורגניזמים פתוגנים לאדם שמקורם במזון ובמים:חיידקים, עובשים ווירוסים. אפיון מנגנונים מולקולריים הקשורים בפתוגניות: היצמדות, חדירה לרקמה, הרס תאים ודרכי התגוננות מפני מערכת החיסון. הסיבות להופעת פתוגנים חדשים, או רכישה של תכונות פתוגניות על ידי מיקרואורגניזמים המוכרים כבלתי אלימים. שיטות זיהוי קונבנציונליות ומולקולריות. מנגנוני פעולה של חומרים אנטיבקטריאליים ורכישת עמידות. מודלים מתמטיים להערכת סיכון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 הנ.מזון 15:30-17:30 ג פרופ' ירון סימה הרצאה 10 10
 
        פרופ' ירון סימה הרצאה 77 77


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 asm press m.p.doyle,l.r.beuchat,t.j.montville food microbiology fundamentals and frontiers

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 11:07:19