מקצוע מידע על מקצוע : ביו-ננו היברידים וביוסנסורים - 066332

066332 - ביו-ננו היברידים וביוסנסורים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064326 מע.באנליזה:מזון וחומרים ביולוגיים   (   מקצועות קדם
) 124510 כימיה פיסיקלית ו -    
  064106 תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   ( או
) 064326 מע.באנליזה:מזון וחומרים ביולוגיים ו -    


הקורס יעסוק בממשק שבין עולם הננוטכנולוגיה, החומרים הביולוגיים ואפקטים סינרגטים בשילובם יחד. במהלך הקורס נלמד את תכונותיהם הייחודיות של ננו-חלקיקים, כיצד ניתן ליצור תקשורת חשמלית עם אנזימים וכן בניית ביו-סנסורים אופטיים וחשמליים. בהמשך, ניישם אפליקציות אלו במעבדות ילמדו גישות שונות להכנת פוטו-קטודות ופודו-אנודות. הנלוות וניגע בנושאים: 1.ביוקטליזה. 2.ביואלקטרוליזה וחיישנים ביולוגיים. 3.ננו-חומרים ותכונותיהם הייחודיות. 4.שימוש בננו-חומרים במחקר ביולוגי וברפואה. 5.פוטוקטליזה ופוטואלקטרוקטליזה. 6.חומרים ביולוגיים בדגש על דנ"א ככלי ננו-טכנולוגי.
7. מערכות ננו-ביו-היברידיות.
8. סינתזת ננו-חלקיקים מסוגים שונים במעבדה.
9. בניית חיישנים אמפרומטרים לגלוקוז - דור ראשון ושני.

תוצאות למידה
הסטודנט יכיר את השיטות השונות להכנת ננו חלקיקים מתכתיים או חלקיקים המבוססים על מוליכים למחצה ואת השימושים שלהם. בנוסף, הסטודנט יכיר שיטות שונות לבניית חיישנים ביולוגיים (אמפרומטרים או אופטיים) לחישת אנליט. הסטודנט יתנסה במעבדה בהכנת ננו-חלקיקים ובניית חיישנים ביולוגיים. הסטודנטים יציגו מאמרים בתחום הנלמד ויפתחו חשיבה ביקורתית בעזרת הכלים שנלמדו.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 wiley itamar willner and eugenii katz )editors itamar willner and eugenii katz )editors bioelectronics: from theory to applications
2016 springer sixto gime'nez and juan bisquert photoelectrochemical solar fuel production
2004 wiley gunter schmid )editor( nanoparticles - from theory to applications

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:36:54