מקצוע מידע על מקצוע : אמולסיות במזון ובביוטכנולוגיה - 066329

066329 - אמולסיות במזון ובביוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים   (   מקצועות קדם
) 124510 כימיה פיסיקלית ו -    
  064250 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים   ( או
) 124510 כימיה פיסיקלית ו -    


קורס זה נועד לתת לסטודנטים ידע בסיסי ומעשי לייצור ואפיון אמולסיות, בדגש על הראקציות והאינטראקציות הכימיות הייחודיות למערכות אלו. קורס זה גם יחשוף את הסטודנטים לפורמולציות ופיתוחים טכנולוגיים חדשים בתחום. דגש מיוחד יושם על התגובות הכימיות המתרחשות באמולסיות בזמן ייצור, אחסון וצריכה ובכלל זה מנגנונים וקינטיקה של חמצון ליפידים, תופעות בפני שטח טיפות, וכן פירוק אמולסיות ושחרור חומרים פעילים במערכת העיכול האנושית. כמו כן נדון בפורמולציות מתקדמות כגון: אמולסיות מובנות (structured), אמולסיות המיוצבות ע"י חלקיקים (pickering emulsions), ליפוזומים, מיקרואמולסיות וננו-אמולסיות ובשימושי אמולסיות במזון ובפרומולציות רפואיות. הקורס יכלול גם התנסויות מעשיות בייצור אמולסיות מודל, אפיונן במגוון שיטות (כולל בשיטות פיזור לייזר וצנטריפוגציה אנליטית) וייצור אמולסיות מזון.
סטודנטים המסיימים את הקורס בהצלחה יוכלו:
1. לתאר מאפיינים מרכזיים של אמולסיות כמוצר, שיטות וטכנולוגיות אמולסיפיקציה ומנגנוני יציבות אמולסיות.
2. לתאר וליישם שיטות לייצור אמולסיות (לדוגמא: המגון בלחץ גבוה) ולאפיון אמולסיות (צנטריפוגה אנליטית, שיטות מבוססות פיזור לייזר ושיטות נוספות).
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2005 boca raton fl, crc press d.j. mcclements food emulsions principles, practice and techniques

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:29:27