מקצוע מידע על מקצוע : שיטות פיסקליות לאפיון ביומולקולות - 066327 (Current)

066327 - שיטות פיסקליות לאפיון ביומולקולות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם


עקרונות ויישומים של שיטות פיסיקליות לחקר חומרים רכים, בין היתר מולקולות ביולוגיות ומקרומולקולות. השיטות כוללות מיקרוסקופיה וקלורימטריה. שיטות אלו מאפשרות לחקור מצבי אנרגיה, מבנה (צורה, גודל וקונפורמציה), תכונות, פעילות, ואינטראקציות בין מולקולות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יכיר את עקרונות הפעולה של השיטות, יוכל לדעת אילו שאלות מדעיות ניתן לפתוח בעזרת שיטות אלו, יוכל לנתח נכון תוצאות נסיוניות וידע לבחון באופן בקורתי מידע מהספרות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
247 הנ.מזון 15:30-17:30 א פרופ' דנינו דגנית הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 .prentic - hall inc k.e.van holde principles of physical biochemistry
2000 wiley d. sheehan physical biochemistry

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:11:38