מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה של חומרים רכים בביוטכנולוגיה ומזון - 066255

066255 - מכניקה של חומרים רכים בביוטכנולוגיה ומזון
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  034013 תורת הזרימה 1       מקצועות קדם
  054203 עקרונות הנדסה כימית 1 מ'     או
  064115 מכניקה של זורמים     או


הקורס עוסק בעיבוד חומרים רכים ואפיון התכונות המכאניות שלהם על ידי שימוש בשיטות שונות. נושאי הקורס: מבוא לריאולוגיה, מוצקים אלסטיים, נוזליים צמיגים, תכונות ליניאריות ולא ליניאריות של חומרים ויסקו-אלסטיים, שיטות מדידה שונות בריאולוגיה ומכשור רלוונטי, תהליכי שיחול, ויישומים במערכות רכות מגוונות בתחומי המזון והביוטכנולוגיה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר ויבין את העקרונות הבסיסיים של הריאולוגיה.
2. יכיר שיטות לאפיון תכונות ריאולוגיות._
3. ידע את העקרונות הבסיסיים בתהליכי שיחול._
4. יכיר את עקרונות הפעולה של ציוד לשיחול ולאפיון תכונות מכאניות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1994 vch publishers christopher w. macosko rheology rrinciples, measurements andapplications
חובה 2012 cambridge university press jan mewis and norman j. wagner colloidal suspension rheology
חובה 1999 an aspen publication m.a. rao rheology of fluid and semisolid foods: principle and applications
חובה 2000 oxford university f. morrison understanding rheology
חובה 1999 oxford university press r.g. larson the structure and rheology of complex fluids

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:58:19