מקצוע מידע על מקצוע : חומרים מתקדמים לביוטכנולוגיה ומזון - 066247 (Current)

066247 - חומרים מתקדמים לביוטכנולוגיה ומזון
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125801 כימיה אורגנית       מקצועות קדם


חומרים חדישים והשימוש שלהם בתעשיית הביוטכנולוגיה והמזון.סקירה של קבוצות החומרים העיקריות בתעשייה תוך התמקדותבאיפיון שלהם ובשיטות המגוונות להשפיע על תכונותיהם. התמקדות בחומרים מרוכבים, חומרים בהשראת הטבע, חומרים חכמים, חומרים אנטי בקטריאלים ובעלי פני שטח פעילים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו את קבוצות החומרים העיקריות בתעשיית המזון והתרופות וידעו לאפיין אותם.
2. יבינו כיצד חומרים דומים יכולים להיות בעלי שימושים שונים.
3. יכירו שיטות מתקדמות לעיבוד חומרים אכילים לתעשיות המזון והתרופות.
4. יבינו את חשיבות המחקר לפיתוח חומרים חדישים בתעשיות המזון והתרופות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ה 16.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הנ.מזון 12:30-14:30 ה פרופ'ח מזרחי בעז הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 isbn, springer, j. m. aguilera, p. j. lillford food materials science, principles and practice
2011 isbn 978-3-642-18065-1, springer m. zilberman active implants and scaffolds for tissue regeneration series, vol 8

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:07:33