מקצוע מידע על מקצוע : פרקים מתקדמים באריזת מוצרים - 066241

066241 - פרקים מתקדמים באריזת מוצרים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  066217 אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים       מקצועות קדם


מילוי ואריזה אספטיים, אריזה באווירה חילופית, אריזה פעילה, אריזות חכמות, אריזות לתנור מיקרוגל, קורוזיה של קופסאות פח, עיצוב אריזות והדפסתן, אריזה וסביבה, עקרונות אריזה שניונית (הגנה על מוצרים שבירים ורגישים מבחינה מכנית).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 blackie academic and professional rooney, michael active food packaging
2001 technomic publishing. co. lancaster .brody, a.l., strupinsky,e.r active packaging for food applications
1992 marcel dekker j. miltz in: heldman handbook of food engineering
1994 blackie academic m. mathlouthi food packaging and preservation

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 10:52:29