מקצוע מידע על מקצוע : הערכת חיי מדף של מזון ותרופות - 066237

066237 - הערכת חיי מדף של מזון ותרופות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064106 תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   (   מקצועות קדם
  064117 תופעות מעבר חום ו -    
  064118 תופעות מעבר חומר ו -    
  064322 כימיה של מזון ו -    
) 066217 אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים ו -    


קינטיקה של אבדן איכות, השפעת הטמפרטורה, תנודות טמפרטורה, פעילות מים ומצב החומר על קצב הריאקציה. חיי מדף של מוצרים קפואים. קינטיקה של תגובות רדיקלים חופשיים - חמצון שומנים. שיקולי יציבות בתכנון דרישות האריזה מודלים של גידול מיקרוביאלי במוצרי מזון. הערכה וחיזוי מואצים של חיי מדף.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 academic press, san diego y. roos phase transitions in foods

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:02:01