מקצוע מידע על מקצוע : הערכת מזון באמצעות החושים - 066230 (Current)

066230 - הערכת מזון באמצעות החושים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים   (   מקצועות קדם
) 094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו -    


הקורס עוסק בעקרונות ובשיטות המשמשים להערכת מזון באמצעות החושים. הבנה בסיסית של מבנה ותפקוד החושים הכימיים וגורמים המשפיעים על פעילותם. יילמדו מבחני חישה ויידונו היכולות והמגבלות של כל אחד מהם. יתורגלו שופטים ואימונם לשמש בצוותי טעימה. הסטודנטים יתנסו בביצוע מבחני חישה,


הערות
לאורך הסמסטר יתקיימו 3 מעבדות בשעות
הקורס במקום ההרצאות.
בשאר השבועות יתקיימו 3 שעות הרצאה.
ההשתתפות במעבדות חובה
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
247 הנ.מזון 11:30-14:30 ג ד"ר פלג חנה הרצאה 10 11
          תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013348 חובה 1986 isbn 0-8247-7337-3 marcel dekker,inc . michael o'mahony sensory evaluation of food

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:04:50