מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיה של מוצרי חלב - 066215

066215 - טכנולוגיה של מוצרי חלב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים   (   מקצועות קדם
) 064324 שיטות אנליטיות בביוטכ' ומזון ו -    


הרכב חלב. המבנה הכימי פיזיקלי של חלב. חלקיק השומן. ארגון החלבונים. מיצלות הקזאין. הקרשה אנזימטית וחומצות של חלב. חלב גולמי. דלקת העטין. איחסון חלב בקור. פעולות יסוד בייצור חלב ומוצריו. סטנדרטיזציה, המגון, פסטור, מילוי אספטי. מחמצות מזופיליות וטרמופיליות. יצירת חומצה וארומה. ייצור מוצרי חלב: גבינות רכות, מעדנים, קזאין. ניצול מי גבינה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:26:06