מקצוע מידע על מקצוע : דיאגנוסטיקה רפואית - 066121

066121 - דיאגנוסטיקה רפואית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064120 שיטות נומריות בהנ. ביוטכ' ומזון       מקצועות קדם


קורס מתקדם שיקנה לתלמידים את הידע הנחוץ בטכנולוגיות שמאפיינות כלים דיאגנוסטיים בבדיקות מעבדה רפואיות. בתחילה ילמדו העקרונות התאורטיים שמהווים את הבסיס לטכנולוגיות קישור מולקולרי נפוצות כגון selex ו- elisa. בשלב השני, ילמדו עקרונות הפעולה הבסיסיים של ביוסנסורים שתפקידם לבצע בפועל את תהליך הקישור המולקולרי ולייצר פלט בהתאם. מושגים כגון מתמרים, ופקטורי ביצוע יודגמו בהקשרים האלה. בהמשך, נלמד כיצד לשלב מספר גדול של ערוצי מידע בתוך מטריצת גילוי שבאמצעותה ניתן חישובית לבצע הערכה סטטיסטית מהימנה של המצב הרפואי של הנבדק. כמו כן ילמדו עקרונות בסיסיים של אנליזת big data הכוללים אנליזה של נתונים רב-מימדיים, צמצום מימדים, אישכול ובחינה של היפותזות מרובות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין המנגנונים הפיזיקליים של elisa ( enzyme-linked immunosorbent assay ) ו- selex ( systematic evolution of ligands by exponential enrichment ).
2. להבין את התפלגות בולצמן של מערכת בשיווי משקל.
3. להבין את המורכבות של קישור ליגנד, דיפוזיה וקינטיקה.
4. להכיר סוגים שונים של ביוסנסורים ולהבין את עקרונות פעולתם.
5. להבין את עקרונות הפעולה של מתמרים ויישומם בתכנון ביוסנסורים.
6. להכיר ולהבין העקרונות הבסיסיים של התקנים דיאגנוסטיים המשמשים לאיתור. סמנים ביולוגיים בנוזלים ביולוגיים.
7. להעריך ביוסנסורים על סמך מדדי: רגישות, ספציפיות, סף חישה.
8. להבין ולבצע תהליכי הורדת מימדים.
9. להבין ולבצע תהליכי אישכול נתונים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:52:28