מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 3 - 066016

066016 - נושאים נבחרים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 3
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים       מקצועות קדם
  064250 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים     או


קורס העשרה שמטרתו לחשוף את הסטודנטים לתחום מתקדם שאינו נלמד במקצועות החובה. הקורס יכול להינתן גם על ידי מומחה אורח, ונושאו, מועדו ומבנהו יפורסמו על פי זמינות המרצה, באישור של ועדות הסמכה ומוסמכים בפקולטה, ושל בית הספר לתארים מתקדמים, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. יינתן הקורס.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:04:12