מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1 - 066013

066013 - פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  066012 פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1       מקצועות קדם


פרויקט המשך לקורס 066012 שיבשיל לביצוע ממשי. מטרת הפרויקט הקבוצתי לפתח מוצר חדש בתחום הביוטכנולוגיה או המזון משלב הרעיון ועד היישום תוך שימוש הידע שרכשו בקורסי הבסיס. הצוותים יבצעו פרויקטים אינטגרטיביים שיכללו תיכנון המוצר, סקר ספרות, ניתוח כלכלי, ניתוח השוק, פילוח המתחרים, כתיבת תוכנית עסקית בסיסית. בסוף הפרויקט הסטודנטים יציגו את התוצר בפני מומחים מהתעשייה והאקדמיה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את האתגרים בפיתוח מוצר בתחום הביוטכ' והמזון.
2. לתכנן ולבצע ניסוי מדעי באופן עצמאי.
3. לנסח רעיונות ופתרונות בעזרת כלים חשיבתיים.
4. לפתח יכולת עבודה בצוות מקומי או בינלאומי ולפתח כישורי רשתות עסקיות.
5. להציג רעיון בצורה ממוקדת כמו גם סמינר באנגלית למומחים בתחום.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' פישמן אילת
פרופ' ליבני יואב
פרויקט 10 10

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:36:31