מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1 - 066012

066012 - פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064324 שיטות אנליטיות בביוטכ' ומזון   (   מקצועות קדם
) 064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית ו -    


מטרת הפרויקט היא לפתח מוצר חדש בתחום הביוטכנולוגיה או המזון משלב הרעיון ועד היישום, תוך שימוש בידע שרכשו בקורסי בסיס. הסטודנטים ישובצו לצוותים שיבצעו פרויקטים אינטגרטביים שיכללו תכנון המוצר על פרטיו כולל סקר ספרות מקיף, דרישות מחומרי הגלם, ניתוח כלכלי של הפתוח, ניתוח השוק, כתיבת תוכנית עסקית בסיסית. בסוף הסמסטר הסטודנטים יציגו את התוצר בפני
1. להבין את האתגרים בפיתוח מוצר בתחום הביוטכנולוגיה והמזון.
2. לתכנן ולבצע ניסוי מדעי באופן עצמאי.
3. לנסח רעיונות ופתרונות בעזרת כלים חשיבתיים.
4. לפתח יכולת עבודה בצוות מקומי או בינלאומי ולפתח כישורי רשתות עסקיות.
5. להציג רעיון בצורה ממוקדת כמו גם סמינר באנגלית למומחים בתחום.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 11:10:51