מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט איג"ם - 066011

066011 - פרויקט איג'ם
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  12       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  066526 ביולוגיה סינתטית       מקצועות קדם


פרויקט igem הוא פרויקט יחודי המאפשר לסטודנטים להגות ולבצע פרויקט רב תחומי בביולוגיה סינטתית וכמותית. השלב הראשון מורכב מחשיבה קבוצתית ותכנון לפרטים של הפרויקט.השלב השני כולל את ביצועו הלכה למעשה במעבדה. העבודה על הפרויקט תתבצע במהלך שנה אקדמית שלמה ובסיומה הקבוצה תתחרה בתחרות igem הבין לאומית. בנוסף הסטודנטים יבצעו תת פרויקטים בתקשור ותרומה לקהילה, ובגיוס תרומות למימון עבודתם. אישור להשתתפות בקורס מותנה בהרשמה מיוחדת ובראיון עם המרצה.
1. לשבט בשיטות גיבסון וגולדן גייט.
2. לתכנן ניסוי מדעי/ביולוגי מורכב. 3.לעבוד עם בסיסי תוכנות בניית מעגלים גנטיים.
6. להריץ אנליזות ביואינפורמטיות פשוטות על פרויקטי ריצוף של דור שני.
7. לבנות מודלים בסיסיים למערכות גנטיות.
8. תכנות ותפעול של מכשור ניסיוני מתקדם.
9. למדוד עקומות גידול של חיידקים. 10. למדוד עקומות של אינדוקציה בחיידקים.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 11:01:55