מקצוע מידע על מקצוע : תופעות מעבר ננו מטריות - 648013

648013 - תופעות מעבר ננו מטריות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות קדם
  114073 פיסיקה 3ח'     או


תופעות מעבר אנרגיה, מסה, ותנע מסקלת הננו עד סקלת המאקרו. איכלוס רמות אנרגיה בחומר, נשיאת אנרגיה על ידי גלים אלקטרו מגנטים, פונונים וחלקיקים. תופעות פיזור, דיפוזיה, משוואת בולצמן לטרנספורט, חוקי טרנספורט קלאסיים והשפעת המימדים הקטנים על סטיה מחוקים אלו. יישומים מעולם הננו והמיקרו.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 oxford university press g. chen nanoscale energy transport and conversion
2008 cambridge university press m. di ventra electrical transport in nanoscale systems

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:47:35