מקצוע מידע על מקצוע : תרמודינמיקה סטטיסטית בננומדעים וננוטכנולוגיה - 648012

648012 - תרמודינמיקה סטטיסטית בננומדעים וננוטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  056378 תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  058186 תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית      
 
  115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  124413 תרמודינמיקה סטטיסטית      


מבוא לתרמודינמיקה סטטיסטית קלאסית וקוואנטית. צברי גיבס, סטטיסטיקה בולצמנית, סטטיסטיקת פרמי- דירק ובוזה- איינשטיין, פונקציות חלוקה של גזים אידיאלים ונוזלים אמיתיים. נושאים מתקדמים ונבחרים בננוטכנולוגיה: ריאקציות כימיות, ספיחה, התארגנות עצמית, פגמים על גבי משטחים ונוזלים מוגבלים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986 dover, ny. t. l. hill an introduction to statistical thermodynamics
1976 harper and row, ny. d. a. mcquarrie statistical mechanics.
1996 vch, ny. h. ted davis statistical mechanics of phases, interfaces and thin films

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:43:50