מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הביוננוטכנולוגיה - 648011

648011 - יסודות הביוננוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  125801 כימיה אורגנית     או
  134058 ביולוגיה 1     או
  134128 ביולוגיה של התא     או


מבוא לביוננוטכנולוגיה וסקירה של ננוביוחומרים: ביומולקולות, מבנה ופעולה של התא, השפעת גודל ננומטרי על תכונות והתארגנות עצמית. שיטות הכנה ואיפיון של ביוננומבנים: עיצוב ופונקציונליזציה של משטחים, ליתוגרפיה רכה. עקרונות ויישומים של ביוננוטכנולוגיה: ננורפואה- איבחון ודימות, הנדסת מערכות ננומטריות מולטיפונקציונליות להובלת תרופות, רעילות של ננו חומרים, עקרונות ביוננואלקטרוניקה, ביוננוחיישנים, מעבדה על שבב, ביו תיבנות, מכשירים אנאורגאניים תואמים ביולוגית, ננומבנים חלבוניים: ננומנועים ביונקים ובחיידקים, ננו הדפסה של dna, rna וחלבונים, ננוטכנולוגיה בהנדסת רקמות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 wiley- vch v. vogel nanotechnology, volume5: nanomedicine
2007 crc press, taylor and francis group t. vo-dinh nanotechnology in biology and medicine: methods devices and applications.

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:36:23