מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת קוונטים בננומדעים וננוטכנולוגיה - 648010

648010 - מכניקת קוונטים בננומדעים וננוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
  104006 אלגברה לינארית ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 114054 פיסיקה 3 ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104006 אלגברה לינארית ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 125001 כימיה כללית ו -    


עקרונות קוונטים - מכניים המשמשים לתאור ולפרוש מערכות בסקאלת הננו. פיתוח כלי ניתוח ושיטות. מצבים קוונטים, גדלים מדידים ומדידות, משוואת שרדינגר, מערכות קשורות, עקרון הוואריאציה, מודלים בדידים וגישות סמי - אמפיריות, מערכות מחזוריות ומבנה פסים, חיתום קוונטי, דינמיקה של מערכת שתי רמות, כלל הזהב של פרמי, מעברים אופטיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 addison- wesley, boston j. j. sakurai modern quantum mechanics

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:32:30