מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בננו מדעים וננו טכנולוגיה - 648009

648009 - נושאים בננו מדעים וננו טכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

הרצאות בנושאים מתקדמים בננו מדעים וננו טכנולוגיה ע"י פרופסורים אורחים מאוניברסיטאות בעלות שם בעולם. הסילבוס ימסר באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. ההרצאות ינתנו במסגרת כנס שנמשך שבוע ימים וחובת השתתפות של לפחות 90 אחוז מההרצאות.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:19:50