מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בננו מדעים וננו טכנולוגיה - 648008

648008 - נושאים בננו מדעים וננו טכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

הרצאות בנושאים מתקדמים בננו מדעים וננו טכנולוגיה ע"י פרופסורים אורחים מאוניברסיטאות בעלות שם בעולם. הסילבוס ימסר באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. ההרצאות ינתנו במסגרת כנס שנמשך שבוע ימים. חובת נוכחות בלפחות מ-90 אחוז מההרצאות.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:16:28