מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט מחקר בננוטכנולוגיה - 648007

648007 - פרוייקט מחקר בננוטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   8     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

דיון בשאלות מחקריות בתחומי הננומדעים והננוטכנולוגיה ויישומן. הסטודנט יבצע פרוייקט ניסויי בהיקף מצומצם במעבדת מחקר בטכניון. בסיום המחקר יוגש דו"ח מדעי מסכם שיכלול סקר ספרות, מערך הניסויים וניתוח נתונים בקורתי.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:09:59