מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בננומדעים וננוטכנולוגיה - 648006

648006 - מעבדה בננומדעים וננוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    6     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

סינתזה של ננו-חלקיקים וקולואידים (מתכות, מוליכים למחצה, חומרים קרמים). פולימרים מוליכים, קומפלקסים של פוליאלקטרוליטים וחומרים פעילי שטח ( dna -lipoplex ). מיקרוסקופ כוח אטומי ומיקרוסקופ מינהור סורק. מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת וחודרת. גודל חלקיקים - פיזור או דינמי. פיזור קרני x בזויות קטנות. פוטולומיניסנציה של ננו-חלקיקים. ספקטרומטרית מסות של מולקולות גדולות.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:49:07