מקצוע מידע על מקצוע : מננו-ביולוגיה לננוטכנולוגיה - 648005

648005 - מננו-ביולוגיה לננוטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מנגנוני הפעולה של מערכות ביולוגיות כמודל והשראה למערכות ננוטכנולוגיות. בקורס תיערכנה הרצאות בנושאים הביולוגיים ותתקיימנה קבוצות דיון ביישומים אפשריים במערכות סינטטיות. (1) הכלים של המנוע המולקולרי למעבר תוך-תאי: (2) כוח ותנועה במנועי מיוסין, כווץ שרירים. (3) מנועי flagellae המונעים ע"י יוני נתרן ופרוטונים.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:45:19