מקצוע מידע על מקצוע : תופעות מעבר וזרימה במדדים ננומטריים - 648004

648004 - תופעות מעבר וזרימה במדדים ננומטריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

היווצרות ותיפקוד מערכות סינטטיות וטבעיות בממדים ננומטריים תלויה בתופעות של זרימה ומעבר חום וחומר בקנה מידה בו אורך הדרך החופשית מתקרב לממדי המערכת. בתנאים אלו חוקי היסוד מתחום הרצף (משוואות navier-stokes, fourier, fick, וכו') אינן ישימות בהכרח. מטרת הקורס להציג את העקרונות הפיסיקליים, שיטות החישוב והסימולציה בניתוח תופעות מעבר בממדים קטנים וזמנים קצרים. הקורס יכיל: פונקציות פילוג, תורה קינטית, boltzmann transport equation, דיפוזיה בליסטית, מעבר חום בשכבות דקות, קרינת חום מננו-מבנים. זרימה צמיגה בסביבה מוגבלת ובסמוך למשטחים הטרוגניים, נוזלים לא ניוטוניים ומיקרו-ג'לים. זרימה ותנועה במספרי רנולדס נמוכים. תופעות תרמו-אלקטריות בננו-מבנים, שיטות סימולציה: דינמיקת שריג, מונטה קרלו ועוד.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 springer, berlin g.e.m. karniadakis and a. beskok microflows, fundamentals and simulation
2002 .taylor and francis, washington dc c.l. tien, a. majumdar and f.m. gerner mcroscale energy transport

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:40:10