מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אפיון בננומדעים וננוטכנולוגיה - 648003

648003 - שיטות אפיון בננומדעים וננוטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בקורס יסקרו שיטות אפיון עם דגש על מערכות קטנות וחומרים ביולוגים - מיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה של אור, אלקטרונים ופני שטח, ושיטת פזור קרינה. מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת - יצירת דמויות ע"י אלקטרונים מישניים ואלקטרונים מתפזרים לאחור, כושר הפרדה גבוה, דיפרקצית אלקטרונים מפני השטח, שילוב של זיהוי הרכב כימי ע"י אנליזת אנרגית קרני x. מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת - יצירת דמויות במנגנון של קונטרסט דיפרקציה וקונטרסט פאזה, זיהוי פגמים, זיהוי הרכב כימי ע"י מנגנון איבוד אנרגית אלקטרונים חודרים. דיפרקצית קרני x - זיהוי פאזות. פיזור קרני x וניוטרונים בזויות קטנות. פרופילי הרכב עומק - ספטקרוסקופיות אוג'ה וקרני x. אנליזת קשרים כימים-ספקטרוסקופית אינפרא אדום.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2003 springer, germany e. ernst and m. ruhle high resolution imaging and spectrometry of

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:33:16