מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה וכימיה של מערכות קטנות - 648002

648002 - פיסיקה וכימיה של מערכות קטנות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  127442 כימיה ופיסיקה במערכות קטנות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


נקודות וחוטים קוונטים - פתרון משוואת שרדינגר בלי ועם אינטרקציה קולומבית, חישוב ספקטרום ופונקציות גל בגבול הבליסטי ובגבול הדיפוסיבי, אינטרקציית אלקטרון-אלקטרון וקוהרנטיות אלקטרונית, שיחלוף ותופעות ספין, סטטיסטיקה של רמות אנרגיה, תכונות טרנספורט, תכונות אופטיות - אקסיטונים וביאקסיטונים, צימוד בין נושאי מטען ופונונים. ייצור וסינתיזה של נקודות וחוטים קוונטים - הגדרה אלקטרוסטטית, טכניקות הקשורות למיקרואלקטרוניקה, סינתזה כימית ושיטות קולואידליות, חוטים ונקודות מתכתיות, 60c, שפופרות פחמן, פולימרים מוליכים. מדידות חשמליות, אופטיות, ומגנטיות של חוטים ונקודות קוונטיות. התקנים: לייזרים, דיודות וגלאים המבוססים על נקודות קוונטיות, חוטים מוליכים, טרנזיסטורים חד אלקטרוניים, מיתוג מבוסס ספין. בנייה עצמית של מבנים מורכבים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 oxford university press y. imry introduction to mesoscopic physics
1997 springer   optical properties of semiconductor quantum dots springer tracts in modern physcis , vol 136
1999 springer p.y. yu, m. cardona fundamentals of semiconductors, physics and materials properties, 2nd.
1998 imperial college press r. saito, g. dresselhaus and r. saito, g. dresselhaus and phytsical properteis of carbon nanotubes

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:30:54