מקצוע מידע על מקצוע : ערכים בטכנולוגיות ספרתיות - 618118

618118 - ערכים בטכנולוגיות ספרתיות
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 the mit press m. flanagan and h,.f. nissenbaum values at play digital games. cambridge ma
2015 nj: princeton university press i. berlin and h. hardy the crooked timber of humanity: chapters in the history of ideas princeton

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:58:57