מקצוע מידע על מקצוע : ניהול כספים יזמי - 618116

618116 - ניהול כספים יזמי
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 stanford univdersity press janet kiholm smith, richard l. smith janet kiholm smith, richard l. smith entrepreneurial finance: strategy, valuation and deal structure

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:56:08