מקצוע מידע על מקצוע : מכירות ופיתוח עיסקי - 618114

618114 - מכירות ופיתוח עיסקי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 business expert press v. onyemach and m. rivera-pesquera entrepreneurial selling.

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:52:19