מקצוע מידע על מקצוע : קבלת החלטות ניהוליות - 618113

618113 - קבלת החלטות ניהוליות
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף ע המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 new york: doubleday j. edwards russo and j.h. paul j. edwards russo and j.h. paul winning decisions: getting it right the first time

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:50:59