מקצוע מידע על מקצוע : הובלת שינוי סיפרתי וחדשנות - 618111

618111 - הובלת שינוי סיפרתי וחדשנות
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:44:25