מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה אסטרטגית מתקדמת - 618104

618104 - אנליזה אסטרטגית מתקדמת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 boston, ma: harvard busines review press j. magretta understanding michael proter: the esssential guide to competition and strategy.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:46:06