מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות לומדות - 618101

618101 - הנדסת מערכות לומדות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנו טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 cambridge, ma the mit press goodfellow, i. bengio, y. and courville deep learning
2019 o'reilly media stevens, e. deep learning with pytorich s.i..

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:38:58