מקצוע מידע על מקצוע : מערכות עירוניות - 618100

618100 - מערכות עירוניות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2017 cambridge3, ma: the mit press i. bengio, y. courville deep learning
חובה 2019 o'reilly media stevens e. deep learning with pytorch s.l.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:38:22