מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיה והעיר: ניו-יורק - 618099

618099 - טכנולוגיה והעיר: ניו-יורק
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2011 modern library j. jacobs the life and death of great american cities
חובה 2017 bold type books p.e. moskowitz how to kill a city: gentrification, inequality and the fight for the neighborhoods

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:58:21