מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב קריפטוגרפיה מאובטחת - 618097

618097 - עיצוב קריפטוגרפיה מאובטחת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 4     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2017 self-published d. boneh, v. shoup a graduate course in applied cryptography
חובה 2005 mihir bellare and phillip rogaway m, bellare, p. rogaway introduction to modern cryptography
חובה 2014 crc press j, katz, y. lindell introduction to modern cryptography

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:26:38