מקצוע מידע על מקצוע : תרגול באבטחת מחשבים - 618094

618094 - תרגול באבטחת מחשבים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2 1   1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית .


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:48:07