מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים מבנה נתונים ליישומים - 618092

618092 - אלגוריתמים מבנה נתונים ליישומים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. ה סילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:43:52