מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיה, תקשורת ודמוקרטיה - 618089

618089 - טכנולוגיה, תקשורת ודמוקרטיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:55:08