מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו ממשק אדם-מכונה - 618054

618054 - סטודיו ממשק אדם-מכונה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1980 washington, d.c.: conservation foundation whyte, william h. the social life of small urban spaces

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:15:08