מקצוע מידע על מקצוע : ערים חכמות - 618052

618052 - ערים חכמות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין-יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 w.. orton and co: new york a m t townsed smart cities: big data, civic hackers and the quest for a new utopia
2020 w.w. norton and co: new york a m t townsed ghost road: beyond the driverless car
2021 springer   urban informatics
2021 cornell tech   the future of urban tech: a ten-year forecast

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:14:24