מקצוע מידע על מקצוע : למידת מכונה בתחום הבריאות הדיגיטל - 618050

618050 - למידת מכונה בתחום הבריאות הדיגיטל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:05:01