מקצוע מידע על מקצוע : חומרה ומערכות עבור למידת מכונה - 618048

618048 - חומרה ומערכות עבור למידת מכונה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין-יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2020 w-hill viviene sze, yu-hsin chen, tien-ju yang viviene sze, yu-hsin chen, tien-ju yang moran and claypool publisher

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:15:51