מקצוע מידע על מקצוע : מדע נתונים מבוסס גרפים עבור מערכות מרושתות - 618047

618047 - מדע נתונים מבוסס גרפים עבור מערכות מרושתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין-יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 apringer series in statistics eric d. kolaczyk statistical analysis of network data: methods and models

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:26:06