מקצוע מידע על מקצוע : שיטות חישוביות בתכנות שלמים - 618046

618046 - שיטות חישוביות בתכנות שלמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין-יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019 kindle direct publishing m. fischetti introduction to mathematical optimization
1998 dover c.h. papadimitriou and k. steiglitz combintorial optimization: algorithms and complexity
1999 wiley, new york l. wolsey integer programming
2014 springer m. conforiti, g. cornuejols, g. zambelli integer programming

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:21:18