מקצוע מידע על מקצוע : יישומים עסקיים של אופטימיזציה - 618040

618040 - יישומים עסקיים של אופטימיזציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 series in optimization and neural computation d. bertsimas and j.n. tsitsiklis introduction to linear optimization, athena scientific

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 08:53:36