מקצוע מידע על מקצוע : נושאים במערכות מידע גיאוגרפיות - 618030

618030 - נושאים במערכות מידע גיאוגרפיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת הועדה הבין-יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 new york, ny mcgraw-hill vanek, f.m. sustainable transportation systems engineering

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 08:36:16