מקצוע מידע על מקצוע : נתונים עירוניים - 618029

618029 - נתונים עירוניים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוסהמלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 new york: springer g. james, d. witten, t. hastie and g. james, d. witten, t. hastie and an introduction to statistical learning with applications in r.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:08:01